25 juli 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied: Vaste Rots van mijn behoud
Votum en Groet
Lied 139: 1, 8
Gebed
Lied 974: 1, 2, 5
Gebed
Lezing Exodus 25: 1-9
Lezing 1 Koningen 6: 1
Lezing 1 Koningen 5: 27-30
Lied 81: 1, 2, 5, 8
Lezing 2 Korinthe 9: 1-7
Lied 984: 1, 4
Overdenking
Orgelspel
Lied 971: 1, 2
Gebeden
Toelichting collectes
Lied 867: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 21 september 2021 - Jesaja 12:1-4
    Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. -- Jesaja 12:1-4