Bijeen

Ongeveer eens per 3 weken verschijnt het informatieblad BijEen. Hierin staan o.a. vermeld de kerkdiensten, een meditatie, verslagen van kerkenraad, jeugd en diverse verenigingen, activiteiten, een kinderrubriek en ander nieuws.

 

bijeenKopij digitaal inleveren:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of gewoon op papier bij:
mw. de Gries

Voor inleverdata kopij BijEen zie de Agenda aan de onderzijde van de website.

 

Redactie BijEen:

G. ten Bos-Schuitema
M.W. de Gries-Hiddinga
M. Romkema-Eijgenraam
Zw. Norden-van Dam

 

Stencilwerk

Stencilwerk van BijEen, de liturgieën en vele andere kerkelijk drukwerk:

D. Boersma  tel. 433674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beamer

Tijdens de erediensten in de Zionskerk wordt de schriftlezing, de liederen en andere informatie getoond via de beamers. De bediening wordt uitgevoerd door een vast team van vrijwilligers (het Beamteam).
Voor informatie en gebruiksmogelijkheden:

H.D. Bos,  tel. 433517
H. Heuvel,  tel. 431685
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkomroep

Vanaf februari 2021 is het mogelijk de kerkdiensten vanuit de Zionskerk live te volgen via een livestream. Op de website van kerkomroep.nl bestaat de mogelijkheid om een dienst te beluisteren, te bekijken, om deze op te slaan of om de dienst op een later tijdstip terug te kijken/beluisteren. Om dit mogelijk te maken zijn hiervoor twee camera's in de Zionskerk opgehangen. De bediening wordt uitgevoerd door het Videoteam, een vaste groep vrijwilligers.

Voor vragen of info over het Kerkomroep:

H.D. Bos, tel 433517

camera's Zionskerk

 

Website

Met de website willen we informatie verstrekken over en aan de Protestantse Gemeente van Uithuizen. De informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die de gemeenteleden ontplooien, enz. De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de kerkelijke gemeente. Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal. De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de gemeente.

Ontstaan van de website PGUithuizen

 

Redactieleden:
Gert Bos
Kor Tillema
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Websitebeheer:
Kor Tillema, Oostergoweg 13, tel. 434323
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 beheer-website

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 20 maart 2023 - Exodus 20:1-6
    Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. -- Exodus 20:1-6