Inleiding 
De beleidslijnen van onze Protestantse Gemeente zijn vastgelegd in het beleidsplan en waar nodig uitgewerkt in werkplannen. Het is zaak dat deze beleidslijnen bij ieder bekend worden. De wijze waarop, wordt beschreven in het beleidsplan communicatie.
Een werkgroep communicatie kan dit proces aanvullen/bewaken (zie uitwerking). 

Doelstelling
Communicatie richt zich enerzijds op een goede communicatie met de eigen gemeenteleden, over de activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden en de verschillende wensen en opvattingen die er leven. Anderzijds richt communicatie zich naar buiten. Hieronder wordt verstaan de goede toegankelijkheid van waar wij te vinden zijn, waar wij voor staan en wat wij doen, alsmede het bieden van mogelijkheden om hierop te reageren (wederzijdse communicatie). 

Uitwerking 
De uitwerking wordt verzorgd door een door de kerkenraad in te stellen Communicatiewerkgroep. De gebruikte communicatiemiddelen kunnen variëren, maar omvatten tenminste de verzorging van een maandelijks kerkblad, een jaarlijkse gemeentegids, een actuele website en gebruikmaking van media.

 

Terug - Naar boven - Volgende

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 20 maart 2023 - Exodus 20:1-6
    Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. -- Exodus 20:1-6