Poster Sobibor

 

24 april 2022

Orgelspel
Welkom, afkondigingen
Lied 612: 1, 2
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 612: 3
Gebed
Lied 150a: 4
Gebed
Lezing Psalm 81
Lied: Zingt volop Gods lof
Lezing Lucas 24: 25-31
Lied 634: 1, 2
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Lied: Ik danste ...
Gebeden
Collecte aankondiging
Lied: Zingt volop God lof (vervolg)
Wegzending en Zegen

 

17 april 2022
Paasviering/Doopdienst

Lied 642
Welkom en mededelingen
Paaskaars
Lied 600
Bemoediging en groet
Lied 139: 1, 4
Gebed
Lied 632
Inleiding doop
Lied 347
Presentatie en doopvragen
Gebed
Lied 793
Doop
Lied: Hoeveel liefde wij ook geven
Uitreiking doopkaart en kaars
Kijklied: Nu jij er bent
Gebed
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 619: 1 – 6
Overweging
Orgelspel
Lied 612
Gebeden
Collecte
Lied 634
Wegzending en zegen

 

Iedere maand is hier een andere video of een fotoreportage uit het archief te bekijken. Deze maand is dat de Playbackshow uit 2004.

foto playbackshow 2004

(met dank aan Henk Bos)

 

10 april 2022
Palmpasen

Woord van welkom
Bemoediging en groet
Lied 24: 1, 2, 5
Gebed
Lied 561
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Johannes 12: 1-11
Lied 557: 1
Lezing Johannes 12: 12-19
Lied 557: 2
Lezing Johannes 12: 20-26
Lied 557: 3
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 556
Gebeden
Kinderen met Palmpasenstokken
Lied 544
Zegen
Orgelspel

 

3 april 2022

Lied 275: 1, 2, 3
Bemoediging en Groet
Lied 275: 4, 5
Kyriegebed
Lied 556: 1, 2, 4
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing: Jesaja 58: 7-10
Lied 561: 1, 2
Lezing: Lucas 20: 9-19
Lied 561: 3, 4, 5
Overdenking
Muziek
Lied 801: 1, 2, 3
Gebeden en Gaven
Lied 816: 1, 2, 3, 4
Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

Goede Vrijdag en Stille zaterdag

Drie jaar geleden is er voor het eerst gelegenheid gegeven om op Goede Vrijdag bloemen,
bij het liturgisch bloemstuk, in de kerk te leggen en op Stille zaterdag zijn door een groepje gemeenteleden
deze grote verscheidenheid aan bloemen op verschillende graven gelegd op de begraafplaats aan de Heerdweg.
Zo hebben we, namen genoemd en stilgestaan bij hen die ‘ons zijn voorgegaan’.

Goede Vrijdag, 15 april is de Jacobikerk open vanaf 10-17 uur.
Een mooie gelegenheid om uw bloemen te leggen in de kerk voor het Doophek.
U mag ook tussen 14 - 16.30 uur, bij de

...

27 maart 2022

Orgelspel
Lied 122:1
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 122: 3
Gebed
Lied 817
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Johannes 15: 1-8
Lied 653: 1, 2, 5
Preek
Lied 970
Gebeden
Collecte aankondiging
Lied 1016
Zending en Zegen

 

De Stille Week

stille week 2018De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 11 april t/m zaterdag 16 april 2022. In deze week gedenken wij, in de vorm van vespers, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Dit jaar is het thema voor deze week: "Vallen en Opstaan".

De vespers worden gehouden in de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur. Graag uw liedboek meenemen!
Op Witte Donderdag, 19.30 uur, wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. Y.C. de Groot.
In de dienst op Goede Vrijdag, 19.30 uur, gedenken wij de kruisiging en het sterven van Jezus.
Op Stille Zaterdag 16 april is er een

...

De besturen van de gezamenlijke kerken en de Raad van kerken zijn bij elkaar gekomen. Er is besproken wat de kerken kunnen doen in deze onzekere tijd, met de oorlog in Oekraïne. Besloten is om gebedsbijeenkomsten te houden in de Jacobikerk.

Met ingang van 25 maart wekelijks op vrijdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur willen we samen Bidden voor Vrede.
De deelnemende kerken zullen bij toerbeurt de viering voorbereiden. De Raad van kerken in Uithuizen zorgt voor de organisatie.

De gebedsdienst is te volgen op: kerkomroep.nl
Ieder is van harte welkom!

bidden voor vrede

 

20 maart 2022

Welkom
Lied 25: 7
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Gebeden
Moment met de kinderen
Lezing Psalm 91
Lied 91a: 1, 3
Lezing Johannes 12: 37-50
Lied 558: 1 – 10
Overdenking
Orgelspel
Lied 601: 1, 2
Afkondigingen
Gebeden
Collecte
Lied 416
Uitzending en Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

13 maart 2022

Lied: God maakt vrij
Lied 216
Bemoediging en Groet
Welkom
Gebed
Lied: Adembenemend
Moment met de kinderen
Projectlied Kinderkring
Gebed
Lezing Prediker 3:1-11
Lied 1000
Lezing Prediker 9: 1-12
Geen Afstand...
Overweging
Lied van Prediker
Collecte aankondiging
Gebeden
Lied: Tienduizend redenen
Zegen
Lied: Vrede van God
Lied: Houd vol

 

UPDATE DENKTANK MAART 2022

VraagtekenHet is dan (eindelijk) zo ver, de gesprekken met de gemeenteleden. U dus! Jij dus!
Wij vinden het fijn dat u met ons het gesprek aan wilt gaan over de toekomst van onze gemeente.
Via de datumprikker https://datumprikker.nl/pdxxxvrxaibicwpn kunt u aangeven op welke datum u beschikbaar bent. De datumprikker dient per persoon ingevuld te worden (als er meerdere personen uit één huishouden deel willen nemen dient de datumprikker dus meerdere keren ingevuld te worden). In de opmerkingen kunt u het aangeven als het gesprek waar u aan deelneemt bij u thuis mag

...

6 maart 2022

Orgelspel
Afkondigingen
Lied 280: 1 -5
Bemoediging en groet
Lied 280: 6, 7
Gebed
Lied 487: 1
Gebed/lied: Licht dat ons aanstoot....
Moment met de kinderen
Lezing Richteren 13 + L.152: 1, 2. 6 10
Uitleg / verkondiging
Orgelspel
Lied 221: 1, 2, 3
Aftredende/nieuwe ambtsdragers
Lied 416: 1
Gebeden + lied 369d
Inzameling van de gaven
Lied 993: 1, 2, 5, 6, 7
Wegzending en Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

afb KinderkringAfgelopen half jaar hebben we met een nieuwe invulling van de kinderkring gewerkt: 2x online, 1 keer regulier en 1 keer KinderkringXL. Aanleiding hiervoor waren de corona maatregelen maar ook terugloop in het aantal kinderen.
Als leiding van de kinderkring hebben wij deze periode geëvalueerd.
De XL vieringen zijn een groot succes, er is een grote opkomst. Er is een goede sfeer onderling, als leiding kunnen we meer aandacht aan een verhaal en de verwerking besteden. Het is een fijn moment waar de kinderen elkaar treffen. De traditionele kinderkring wordt iets minder goed bezocht maar het is

...

27 februari 2022

Orgelmuziek
Lied 324
Groet en Bemoediging
Lied 119a: 1, 2, 4
Gebed
Lied 299d
Lied 150a
Gebed
Lezing Genesis 12: 1-9
Lied 803: 1, 2, 3
Lezing Matteus 5: 14-16
Lied 256
Preek
Lied 802
Gebeden
Lied 823: 1, 2, 4
Zending en Zegen
Lied 425
Orgelmuziek

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 23 mei 2022 - 1 Petrus 1:3-5
    Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. -- 1 Petrus 1:3-5