17 oktober 2021 

Welkom
Lied 89: 1, 2
Bemoediging
Gebed
Lied 218: 1, 2, 4
Gebed
Lied 725: 1, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Micha 3
Lied 101: 1, 2, 3
Lezing Marcus 10: 32-45
Lied 990: 1, 4, 5, 6
Verkondiging
Orgelspel
Gezang 88: 1, 4 (LvdK. 1973)
Gebeden
Lied 119a
Wegzending en Zegen

 

10 oktober 2021 

Woord van welkom
Lied 280: 1 – 5
Gebed
Lied 280: 6, 7
Gebed
Lied 8: 1, 3, 4, 6
Gebed
Lezing Exodus 13: 17-22
Lied 976: 1, 2, 3
Lezing Johannes 8: 12-20
Lied 653: 1, 4, 7
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 221: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 793: 1, 2, 3
Zending en Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

3 oktober 2021 

Orgelspel
Afkondigingen
Lied 122:1
Onze hulp en groet
Lied 122a
Lezing Leviticus 18: 1-5
Lezing Exodus 20: 1-17
Lied: Het liefste lied van overzee
Gebed
Lezing Maleachi 2: 10-16
Lied 143: 1, 2
Lezing Marcus 10: 1-12
Lied 791: 1, 2, 3, 6
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Lied 885: 1, 2
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 418: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

26 september 2021 

Orgelspel
Woord van begroeting
Lied 84: 1, 2
Bemoediging en groet
Lied 84: 6
Gebed
Lied 103c: 1, 3, 6
Gebed
Lezing Jeremia 23: 1-6
Lied 23c
Lezing Marcus 6: 30-44
Lied 383
Preek
Orgelspel
Lied 909
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Wegzending en Zegen

 

 

Taize

TAIZÉ-viering Jacobikerk Uithuizen 

Op zondagavond 10 oktober om 19.00 uur zal er een Taizé-viering plaatsvinden in de Jacobikerk te Uithuizen. Deze viering wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Uithuizen. Het thema is: De aarde, ons gemeenschappelijk huis

Diverse liturgen zullen voorgaan in deze viering waaronder ds. Lucas Tiesinga. De viering staat in de traditie van Taizé die zich kenmerkt door eenvoud, stilte, gebed en meditatieve liederen. Muzikale medewerking zal worden verleend door de Oecumenische Cantorij Uithuizen o.l.v. Astrid Kamminga en door Jan Smid op orgel. Na

...

19 september 2021 

Woord van welkom
Lied 287: 1, 2, 4, 5
Gebed
Lied 299f
Gebed
Lezing Jacobus 3:16 - 4:3
Lied 62: 1,6
Lezing Marcus 9: 30-37
Lied 314: 1, 3
Overdenking
Lied 340b
Gebeden
Aankondiging collecte
Nodiging HA
Lied 377: 1, 2, 4, 5, 6
Lofprijzing
Gebed
Lied 985: 1, 3
Gebed
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Gebed
Lied 418: 1, 2, 3
Zending en Zegen

 

12 september 2021 

Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Sketch
Lied 288: 1, 2
Votum en Groet
Moment met de kinderen
Lied 218
Gebed
Lied: De kracht van Uw liefde
Lezing Ruth 2: 1-13
Lied: Tienduizend redenen
Overweging
Foto’s
Lied: Breng ons samen
Gebeden
Collecteaankondiging
Lied 416
Zegen
Lied: Gods volk wordt uitgeleid

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

Start Kinderkring 09 2021

 

Geloofsopvoeding thuis en in de kerk
Op donderdagavonden 23 en 30 september 20.00 – 22.00 uur zijn ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar van harte uitgenodigd om mee te praten over geloofsopvoeding thuis en in de kerk.

Vragen die aan de orde komen:
- Wat is voor jezelf belangrijk in geloof en zingeving? En wat wil je daarvan doorgeven aan je kinderen?
- Hoe kun je geloof en waarden doorgeven aan een nieuwe generatie?
- Welke ondersteuning/bijdrage zou je daarbij van de kerk wensen? Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan cursussen en gespreksgroepen voor ouders, een bibliotheek/speluitleen, of

...

5 september 2021 

Woord van welkom
Korte film Loofhuttenfeest
Lied 276: 1, 2
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Deuteronomium 8: 1-18
Lied 27: 1, 3
Lezing Johannes 7: 1-18
Lied 324: 1, 2, 3
Overdenking
Luisterlied: Jeruzalem, stad van goud
Lied 825: 1, 3, 5
Gebeden
Lied 919: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen

 

Startzondag2021 a

Startzondag2021 b

 

29 augustus 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied 25a: 1, 2
Bemoediging en Groet
Lezing Openbaring 1: 4-6
Gebed
Lied 726: 1, 2, 4
Gebed
Lezing Job 29: 2-30: 1
Lied 42: 1-7
Lezing Johannes 8: 12
Lied 902: 6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 425
Gebeden
Orgelspel
Afkondigingen
Lied 802: 4, 5
Lezing Zacharia 8: 4-5
Zegen
Orgelspel

 

Een kaartje van de kerk...

voorzijde kaart

binnezijde kaart

 

Bericht van de oppasdienst 

oppas02We gaan op dezelfde voet verder als dat we het afgelopen jaar hebben gedaan: de oppasdienst blijft namelijk op aanmelding.
Indien u uw (klein)kind meeneemt naar de kerk en er opvang gewenst is, wil ik u vragen dit uiterlijk zaterdag (12:00 uur), aan mij door te geven: tel. 431363

Er is ook weer één keer in de maand Kinderkring XL, hier mogen de oppaskinderen dan ook heen. Er zal dan ook een vrijwilliger van de oppasdienst aanwezig zijn.

Namens de oppasdienst,
Marijke van der Molen

 

22 augustus 2021 

Lied 364: 2, 4
Gebed
Votum en Groet
Lied 217: 5
Troost en bemoediging
Gebed
Lezing Psalm 78: 1-8, 23-25, 52-54
Lied 78: 2, 9
Uitleg en verkondiging
Meditatief moment
Lied 1000
Collecte aankondiging
Geloofsbelijdenis
Lied 364: 5, 6
Gebeden
Lied 345
Wegzending en Zegen
Lied 416: 4

 

Wie doet er mee? Aanbod van de cursus ‘Geworteld leven’

Geworteld leven

Collega predikant Jos Douma is gestart met de website ‘School voor spiritualiteit’. Eén van de cursussen waarbij vooraf geen kosten aan zijn verbonden, wel het verzoek tot een donatie, is getiteld ‘Geworteld leven’. Het is een online cursus voor wie wil groeien in geloof, hoop en liefde. Voor wie meer wil weten over wat spiritualiteit is. En voor wie praktische hulp wil ontvangen voor het dagelijkse leven met God. De cursus is gebaseerd op het boekje ‘Geworteld leven’ dat Jos Douma eerder heeft geschreven voor de Maand van de

...

15 augustus 2021

Lied 217
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 66: 1, 2, 3
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Gebed
Lezing Micha 7: 1-7
Lied 1012: 1, 2, 3
Lezing Lukas 12: 49-57
Lied 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 686
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 418
Zegen

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • woensdag 27 oktober 2021 - Lucas 8:15
    Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. -- Lucas 8:15