Symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd op zondag 19 maart 2023.

Beste mensen,
Het thema is: “ De genezing van de blindgeborene”.
De leerlingen van Jezus vroegen:’ Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd. Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Er ontstond verdeeldheid onder de Farizeeen en zij vroegen aan de blinde:’ Wat denk jij van die man, hij heeft jouw ogen geopend. De man antwoordde: Hij is een profeet.

Bij de schikking.
Het oog is gemaakt van metaal draad, daar om heen zijn takken van stevige katjes gespannen, met een tak van de kronkelhazelaar. De iris van het oog is gemaakt van metaal draad en daar zijn hyacintennagels aangeregen. Een oog om mee te kijken.

Mediatieve tekst,
Oculi: Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden ?

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

4e 40 dagentijd

 

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.

Deze keer is de film van de maand de Playbackshow uit 2007.

Playbackshow 2007

Playbackshow 2007

 

Symboliek van de bloemschikking van de derde zondag van de veertigdagentijd op zondag 12 maart 2023.

Beste mensen,
Het thema is: “ Het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron” .
Jezus was vermoeid en ging bij de Jacobsbron zitten, toen kwam er een Samaritaanse vrouw bij de bron. Jezus vroeg haar om water, de vrouw antwoorde hoe kunt u mij om drinken vragen, ik ben immers een Samaritaanse. Zij is alles wat Jezus niet is, daarom zal zij Jezus eerste zendeling zijn. Jezus zoekt verbinding met mensen ongeacht status of afkomst.

Bij de schikking.
De krans is gemaakt van kronkeltakken met daaronder een spiegel met een glazen schaal met water. In de bron drijven planten en bloemen zodat er een vijver ontstaat.

Mediatieve tekst:
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

3e 40 dagentijd

 

Symboliek van de bloemschikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd op zondag

Beste mensen,
Wij gebruiken de kleur paars, inhoudende: rouw, boete en ingetogenheid. 

Het thema is:” Uit liefde voor jou”.

Als basis voor de schikking gebruiken wij kronkelige hazelaartakken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. In de veertig dagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Jezus werd in de woestijn op de proef gesteld, nadat hij veertig dagen en nachten had gevast.

Bij de schikking.
De twee bogen en een kleine boog vormen samen een lange weg. Onder de bogen zien wij de woestijn met stenen en broden. Aan weerszijden zien wij de Kerstroos. Het licht van Jezus.

Mediatieve tekst:

Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

Met  hartelijke groet,
Minke en Anna 

1e 40 dagentijd

 

Symboliek van de bloemschikking van de tweede zondag van de veertigdagentijd op zondag 5 maart 2023.

Beste mensen,
Het thema is: “ Een stem uit de hemel”.

Als basis voor de schikking hebben wij van de kronkelige hazelaartakken een berg gemaakt.
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet. In zijn worsteling in de woestijn komen Mozes en Elia hem gerust stellen. Veertigdagen is een lange tijd, dan heb je hulp nodig. Degene die woestijn ervaring heeft, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. God laat je niet alleen.

Bij de schikking.
De kronkelhazelaartakken vormen samen een berg. De drie witte tulpen staan voor geloof, hoop en liefde. De stenen bij de berg versterken het beeld van de woestijn.

Mediatieve tekst.
Op de berg
In stilte luisterend bidden.
Drie profeten.
Gevonden wijsheid.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

2e 40 dagentijd

 

Symboliek van de bloemschikking van de eerste Kerstdag 25 december 2022

Beste mensen,

Het thema is: “ De komst van het Licht in de wereld”.

De kleur wit betekent: vreugde en waarheid, de kleur van de sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.

De tafel is de basisgedachte; op de tafel waaraan iedereen wordt uitgenodigd, staan de vier kaarsen, deze staan symbool voor de vier vrouwen. Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Zij spelen een rol in Jezus’ voorgeslacht.
De Kerststerren staan symbool voor Jezus Christus. Zijn ster was te zien tijdens de geboorte. Het Gipskruid beeldt liefde en vriendschap uit.

Mediatieve tekst:

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Kerst 2022

 

Symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van advent op 18 december 2022

Beste mensen,

Het thema is, Rorate:”Dauwt hemelen”.

Tamar staat deze zondag centraal, die verbonden is met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij is ook de drager van de tafel.
Jezus kwam op de wereld om dicht bij de mensen te zijn die het moeilijk hadden. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. Tamar komt door haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid door haar schoonvader. Door een list raakt ze toch zwanger. Juda herkende haar en zei: ’Niet zij is schuldig, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw geven.
De gedroogde halmen zijn pluizig, dat is het symbool van:, versluieren en rouw.
Het roze van de bloemen is de kleur van licht, doordat Tamar alsnog zwanger werd. Het licht brak door haar pijn heen.

Mediatieve tekst.

Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte
voor nieuw leven.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

4e Advent

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 20 maart 2023 - Exodus 20:1-6
    Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. -- Exodus 20:1-6