Onderwerp:    Meditatiebijeenkomsten in de Jacobikerk
Leiding: Els Luurtsema
Datum: Maandag 23 mei 2022
Aanvang: 19.00 - 19.30 uur
Locatie: Jacobikerk
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Mediteren in de Jacobikerk! Wie doet er mee? Van harte welkom!

Meditatie2
De meditatiebijeenkomsten duren een half uur. In alle rust nemen we de tijd en worden stil. Er klinkt een Bijbeltekst die we in stilte overwegen. De bijeenkomst sluiten we af met een mooie tekst of gedicht. Vooraf en na afloop luisteren we naar meditatieve muziek. De meditatiebijeenkomsten worden begeleid door Els Luurtsema.

Vaak horen we van deelnemers dat het mediteren innerlijke rust geeft. Zijn de bijeenkomsten een verademing in de drukte van alledag. Soms kom je ook je eigen onrust tegen. Maar juist door daar bij stil te staan, krijg je weer lucht. Deelname aan de meditatiebijeenkomsten schept geen enkele verplichting. Je kunt eens komen om kennis te maken. Je kunt af en toe eens komen. Of vaker als je wilt. Er is een vaste kern van deelnemers die er bijna altijd is en er zijn anderen die zo af en toe komen. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom!

Informatie over het mediteren en de bijeenkomsten kun je krijgen van Els Luurtsema of Greet Dijkhuis. Opgave vooraf is niet nodig. Coronamaatregelen worden in acht genomen. We mediteren in de Jacobikerk van 19.00-19.30 uur. Graag voor 19.00 uur aanwezig zijn zodat we gezamenlijk kunnen beginnen.

 

De film voor deze maand is de musical "Draken van Mensen". De uitvoering vond plaats in de kerk van Oldehove op 12 september 2004.

Draken van mensen

Draken van mensen 12 09 2004

(met dank aan Henk Bos)

 

Feest van de Geest 

Beeldende Kunst en Monumentale Kerkarchitectuur Groningen en Drenthe
in vuur en vlam

Pinksterfeest ge-inspireerde eigentijdse kunst

Rosalind Alp25 kunstenaars die een nieuw ‘werk’ maken voor het Pinksterfeest. Rosalind Alp maakt een ínstallatie voor de Jacobikerk.
Rosalind is geboren in Engeland maar heeft het grootste deel van haar leven in Afrika en Nederland gewoond. Nu woont en werkt Rosalind in Usquert.
Een veelvoorkomend thema in haar werk is het onderzoeken van de nevenschikking tussen positief en negatief en hoe de schoonheid altijd weer naar bovenkomt wanneer we imperfectie herkennen.
Er zijn geen beperkingen in de materialen die gebruikt worden. Het liefst afgedankt materiaal of tweede hands.

‘ik maak een installatie voor de grote tafel ....met glas, geverfd porselein en wat voor ‘schatten’ ik nog meer tegenkom’, zegt Rosalind.
In het koor van de kerk, daar heb je fantastisch licht dat door de grote ramen naar binnen valt.
Dat wordt schitteren en glinsteren, we worden vast in VUUR en VLAM gezet.

Van harte welkom om de op het Pinksterfeest geïnspireerde kunst, te bekijken.
De kerken zijn open van 13.00 -17.00 uur op 26,28 en 29 mei en 4 t/m 6 juni 2022
Rosalind probeert dan zoveel mogelijk zelf in de Jacobikerk aanwezig te zijn, we kunnen haar dan aan het werk zien en ook in gesprek gaan.
De installatie op de Avondmaalstafel in het koor, is dus elke dag anders.

Greet Dijkhuis,
Ambassadeur voor Uithuizen

 

Op Stille Zaterdag zijn de gegeven bloemen weer op de begraafplaats neergelegd. Vele namen hebben we genoemd.
Bij de ingang van de begraafplaats zijn narcissen gezet en graankorrels gestrooid voor “allen die rusten in vrede”,
op welke plaats dan ook, maar in ons hart.

bloemen Stille Zaterdag 2022 04

De leden van Passage sparen al jaren dopjes. Waarvoor? Voor het centrum voor geleide honden. De ingezamelde dopjes worden verkocht aan een recyclage bedrijf voor een duurzaam product. De opbrengst van de dopjes gebruiken ze voor de opleiding van de honden.
Spaar mee voor een goed doel en voor de natuur. 

WELKE PLASTIC DOPJES WEL VERZAMELEN.: van melk, fruitsap, water, spuitbus, stiften, olie/azijn, smeerpasta's, shampoo, douchegel, tandpasta

WELKE DOPJES NIET: doppen groter dan 25cm doorsnede, van metaal, kroonkurken, wasknijpers, batterijen, rubberdoppen 

Wilt u hier meer van weten: https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

Inleveren kan bij:
Roelie Medendorp, Treubweg 48 en Greet Dijkhuis, Havendwarsweg 5.

Dank u wel.

dopjesactie

 

Symboliek van de bloemschikking van Paaszondag 17 april 2022.

Beste mensen,

Symbolische uitwerking van de schikking.

De liturgische kleur is wit. Met Pasen vieren we de kern van het christelijk geloof. Er staan bloeiende voorjaarsbloemen en takken met jong uitlopend groen als beeld van het nieuwe leven. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
De schaal met water verwijst naar de doop en is een bevestiging van geloof en tevens een opname in de gemeenschap van de christelijke gemeente.

Meditatieve tekst.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook
staat in lichtelaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Pasen 2022

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Symboliek van de bloemschikking van Goede Vrijdag 15 april 2022.

Beste mensen,

Symbolische uitwerking van de schikking.

De liturgische kleur is paars. Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. Bij de groene takken staat een kruis, waarmee wij de kruisiging gedenken. In de schikking staan 5 paarse bloemen, een teken van het lijden en de rouw. De vijf wonden van Christus (volgens de traditie).

Meditatieve tekst.

Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Goede Vrijdag

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

 

Symboliek van de bloemschikking van de zesde zondag van de veertigdagentijd op zondag 10 april 2022.

Beste mensen,
De zesde zondag van de veertigdagentijd is Palmarum, “Palmpasen”, de intocht in Jeruzalem.

Symbolische uitwerking van de schikking.
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking. Aan de verticale zuil worden steeds meer groene takken toegevoegd. De Buxus verwijst naar de intocht in Jeruzalem. Tussen de takken zijn aren geklemd als symbool voor brood. Het liturgische vaatwerk staat symbool voor de schikking.
Meditatieve tekst.
Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was. Het lijden en sterven van Jezus - of naar binnen - ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken en hopen.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

6e zondag veertigdagentijd

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 23 mei 2022 - 1 Petrus 1:3-5
    Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. -- 1 Petrus 1:3-5