Het thema is” Het delen van brood en wijn, verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag.
De glazen zijn gevuld met wijn. De korenaren en het brood die wij gebruiken bij de schikking zijn om de hongerigen te voeden. De kleur wit van het kleed roept de zuiverheid op.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmausgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

witte donderdag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 21 september 2021 - Jesaja 12:1-4
    Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. -- Jesaja 12:1-4