Ambtsgroep Jeugd

Het doel van deze ambtsgroep is om de jeugd, ieder op zijn eigen (leeftijds)niveau bekend te maken met het evangelie. De jongeren kunnen op deze manier groeien in het geloof, waarbij ze ieder op hun eigen wijze een bijdrage mogen leveren aan de gemeente. Aan de jeugd wordt gelegenheid geboden om elkaar in een aansprekende sfeer te ontmoeten die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

Onder het kopje Organisatie/Jeugd  worden alle onderdelen van het jeugdwerk toegelicht.

terug