Denktank

In september 2021 is de Denktank PG Uithuizen in het leven geroepen. Dit n.a.v. de ambtsgroep Pastoraat die zich ernstig zorgen maakte. Hoe houden we het zo gewenste pastoraat op niveau als we zien dat er steeds meer vacante wijken komen? Het is heel moeilijk de vacatures van aftredende ouderlingen in te vullen. Maar de vacatures zijn er onder alle geledingen en de vraag is nog breder te trekken: Hoe willen wij kerk zijn, hoe betrekken we iedereen bij ons kerkelijk leven? En hoe zien wij de vieringen die ons binden?
 
Lees meer 

Vorming & Toerusting

Geloven doe je niet alleen; door te delen, te luisteren, te praten, te ontmoeten, te zoeken naar antwoorden... leer je elkaar beter kennen, kun je van elkaar leren, leer je jezelf beter kennen, kun je geïnspireerd worden en merk je dat je niet alleen staat in je geloof. Het zal leiden tot groei in de ontmoeting met God, met elkaar en je omgeving.

 
Lees meer 

Raad van Kerken

Als doelstelling van de Raad van Kerken kan o.a. het volgende worden genoemd:
- Zoeken naar eenheid in de verscheidenheid.
- Beter leren kennen van elkaars kerkorganisatie en geloofspraktijk.
- Ontwikkeling van gemeenschappelijk kerkelijke activiteiten.
- Gezamenlijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Lees meer 

Startcommissie

Jaarlijks wordt door deze commissie de gang van zaken rondom de startzondag georganiseerd. De commissie wil een afspiegeling zijn van alle geledingen binnen de kerk, van jong tot oud.

Vindt u/vind jij het leuk om mee te helpen op de startzondag een te organiseren waarin de gemeente en het gemeenteleven centraal staat en er voor jong en oud er wat te beleven is, dan roepen we je op om je aan te melden.

Projectgroep Roemenie

Projectgroep Roemenie
Lees meer