Historie van PG Uithuizen

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen hebben jarenlang samengewerkt in SOW-verband, wat heeft geresulteerd in een federatievorming in mei 2005.
Lees meer 

Logo van PG Uithuizen

Op 6 juni 2010 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Uithuizen gefuseerd. Tijdens deze feestelijke kerkdienst werd ook het nieuwe logo van de Protestantse Gemeente Uithuizen gepresenteerd. Dit logo is een ontwerp van Kees Romkema.
Lees meer 

Historie Jacobikerk

De tegenwoordige kerk, in aanleg gebouwd tussen 1225 en 1250, moet welhaast een voorganger in tufsteen hebben gehad, aangezien de parochie Uithuizen in de elfde eeuw gesticht heet te zijn en de tufstenen onderbouw van de toren vóór 1200 werd gebouwd. Omstreeks 1450 vond de eerste uitbreiding naar het oosten plaats, waar in gotische stijl een overgangstravee met driezijdig gesloten priesterkoor werk aangebouwd.
Lees meer 

Historie Zionskerk

Tot aan 1866 heeft de gemeente zich met dit kerkgebouwtje beholpen. Toen was het voor de inmiddels gegroeide gemeente te klein geworden en vol gebreken. Het pand naast het kerkgebouwtje, grenzend aan wat toen heette Herberg "De Roos", annex gemeentehuis, werd aangekocht. Er werd in maart 1866 begonnen met de afbraak van het oude kerkgebouw. Tijdelijk werd gekerkt in de boerderij aan de Heerdweg 3.
Lees meer 

Historie De Kandelaar

Vanouds werden kerkelijke vergaderingen gehouden in de school aan de Oosterstraat.  Hieraan kwam door de schoolwet van 1917 min of meer een einde. In 1920 werd overgegaan tot de aankoop van het gebouw Tivoli, gelegen aan de Schoolstraat.  De oorsprong van Tivoli is in nevelen gehuld. Het gebouw werd geëxploiteerd als verlengstuk op een herberg aan de Hoofdstraat en werd voor algemene doeleinden gebruikt. In 1905 huurden de gereformeerden  ’s zondags dit gebouw voor hun kerkdiensten toen het kerkgebouw aan de Hoofdstraat werd verbouwd.

Lees meer 

Speelklok van Mulder

Vele jaren heeft een oude staande klok met speelwerk in de werkplaats van orgelhersteller Derk Mulder  (1900-1976) aan de Departementsstraat 2 te Uithuizen gestaan. In 2002 overleed zijn weduwe mw. Aaltje Mulder van der Weg. Zij vermaakte de klok met speelwerk aan de Gereformeerde Kerk te Uithuizen, met de uitdrukkelijke wens de klok op te stellen in het verenigingsgebouw De Kandelaar bij de toen nog genaamd Gereformeerde kerk.
Lees meer