Adoptiegezin

Binnen onze gemeente hebben we twee sponsorgezinnen. Eén gezin is van de gemeente, en de kinderkring sponsort het ander gezin. Ook de kerkenraad draagt zijn steentje bij middels een collecte bij elke vergadering. Met onze bijdrage wordt geprobeerd om kinderen en hun gezinnen te helpen in die delen van de wereld waar grote armoede heerst. 
Lees meer 

Postzegel en kaartenactie

T.b.v. Kerk in Actie worden gebruikte postzegels en prentbriefkaarten verzameld. Binnenlandse postzegels graag ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm). Buitenlandse postzegels graag met kaart c.q. envelop inleveren. Oude kaarten met b.v. afbeeldingen van dorpsgezichten, molens, kerken enz., leveren het meeste geld op, maar ook kunstkaarten met afbeeldingen van Anton Pieck, Rien Poortvliet, e.a. zijn welkom.
Lees meer 

Boekenhoek

De boekenhoek is gevestigd in de Wereldwinkel Uithuizen, Oosterstraat 15, tel. 435508.
De boeken worden gehaald bij boekhandel Riemer uit Gronigen. Er is een ruim aanbod op het gebied van, met name, christelijke maar ook algemene lectuur. Het aanbod wisselt vrijwel wekelijks waardoor men in staat is goed op de actualiteit in te kunnen springen.
Lees meer 

Groninger Kerkbode


Wat is de Groninger Kerkbode?


De Groninger Kerkbode (PKB) is een uitgave van de Stichting Groninger Kerkbode Groningen van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de provincie Groningen.
Lees meer 

Elisabeth

Elisabeth is een pastoraal magazine dat via blad en site mensen wil vertellen van Gods liefde en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. Dat gebeurt in een mix van bijdragen die herkenbaar, bemoedigend, inspirerend, persoonlijk en warm zijn. Daarnaast wil Elisabeth een christelijk platform zijn dat mensen met elkaar verbindt rondom levensvragen.
Lees meer 

Passage

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. afdeling Uithuizen.
Onze bijeenkomsten zijn op de 1e donderavond van de maanden september t/m april. In de Kandelaar, aanvang 19.30 uur.
Lees meer 

PCOB

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij. De PCOB is een vereniging, die zich ten doel stelt de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van zijn leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Lees meer