Algemene informatie erediensten

De zondagse erediensten worden in de Zionskerk en de Jacobikerk gevierd. De diensten beginnen om 9.30 uur.
Bij de diensten wordt voor de gemeente een actieve liturgie gevolgd met gesproken en gezongen responsies.

Lees meer 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd. Gelijktijdig aan de viering in de kerk is er een viering in het woonzorgcentrum Hunsingoheerd. De viering tijdens de Stille Week wordt gehouden op Witte Donderdag. De kerkenraad stelt vast of het avondmaal lopend of zittend gevierd wordt.

Lees meer 

Kinderoppas

Voor kinderen van 0 - 4 jaar

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen iedere zondag naar de oppasdienst. Er is een groepje moeders en jongeren die tijdens de eredienst oppassen in een zaaltje in de Kandelaar, ook wanneer er dienst is in de Jacobikerk. De kinderen kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst naar de oppasruimte worden gebracht.
Info Kinderoppas

Kinderkring

Voor kinderen van de basisschool

Tijdens de kerkdienst is er een moment voor de kinderen. Daarna vertrekken we naar de kinderkring. Daar worden allerlei Bijbelverhalen op een leuke manier verteld. Ook gaan we op allerlei creatieve manieren aan de slag met het Bijbelverhaal. 
Info Kinderkring

Jeugdkerk PG Uithuizen

Jeugdkerk

Voor jongeren vanaf 12 jaar


Hé, ken jij de JEUGDKERK van de Protestantse Gemeente Uithuizen al?

In de ogen van jongeren scoort de kerk niet hoog: saai, oninteressant, verouderde vormen. Het houden van jeugdkerk is dan een goed idee. Jongeren kunnen er op hun eigen manier vieren waarbij ruimte is om uit te proberen, te experimenteren, tegelijk met de uitdaging dat een jeugdkerkviering een “échte viering” is. 
Info Jeugdkerk

 

Kerkomroep en ringleiding

Sinds enkele jaren is het mogelijk de kerkdiensten vanuit de Zionskerk live te volgen via een livestream. Op de website van kerkomroep.nl bestaat de mogelijkheid om een dienst te beluisteren, te bekijken, om deze op te slaan of om de dienst op een later tijdstip terug te kijken/beluisteren. Om dit mogelijk te maken zijn hiervoor twee camera's in de Zionskerk opgehangen. De bediening wordt uitgevoerd door het Videoteam, een vaste groep vrijwilligers.

Lees meer 

Beamteam

Het beamteam verzorgt het beeld en geluid tijdens de diensten. Via de beamer wordt tijdens de dienst de liturgie, liederen en bijbelteksten gepresenteerd op de schermen. Ook het kerkelijke programma voor de komende periode en overige informatie voor de gemeente kunnen zo worden gepresenteerd. Dit geldt eveneens voor beelden van gehouden of te houden activiteiten.
Lees meer 

Organisten

Organisten:

Mw. H. Boer, Bedum, tel. 050-3015554
Dhr. A.A. Gramsbergen, tel. 422870
Mw. D. Mihl-Kremer, tel. 432200
Dhr. J.C. Smid, tel. 433933
 

Cantorij

Ca. 5 x per jaar verleent de Interkerlijke Cantorij muzikale medewerking aan een dienst. De cantorij neemt deel aan het geheel van de liturgie en heeft o.a. als taak het samen met de gemeente instuderen van (nieuwe) liederen.

Lees meer 

Muziekgroep Combo

Jaren geleden werd er zo nu en dan een gelegenheidsband opgezet voor bijzondere diensten en gelegenheden.
Dat gelegenheidsbandje kreeg gaande weg een vastere vorm en zo ontstond het combo PGU. Dit combo, bestaand uit blazers, drums, gitaar, basgitaar en zang, verzorgt enkele keren per jaar de begeleiding van de eredienst. 
Lees meer 

Collecten

Uw collectegiften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als u gebruik maakt van collectebonnen. Bij aankoop van collectebonnen wordt uw betaling dan vermeld op uw dagafschrift van de bank en krijgt u een kwitantie. Het afschrift van de bank is voor de fiscus het bewijsstuk dat u het betaalde bedrag hebt afgedragen aan de kerk.

De collectebonnen zijn in vier waarden te bestellen: € 0,50, € 1,00, € 1,25 en € 2,00.

Lees meer 

Kerkauto

Wilt u naar een kerkdienst of activiteit en u bent slecht ter been?

U kunt worden gehaald en thuisgebracht. Wilt u gebruik maken van deze service, graag uiterlijk de avond voorafgaande aan de kerkdienst contact opnemen met Harrie Weessies, tel. 431481 of via kerkauto@pguithuizen.nl

Bloemen in de kerk

Elke zondag staat voor in de kerk een bloemstuk gemaakt door vrijwilligers. Deze vrijwilligers bekostigen de bloemen zelf en nemen ze na de dienst mee naar huis of geven ze weg aan derden of bijv. aan één van de woonvormen in Uithuizen.

Lees meer 

Bloemengroet

Elke zondag worden namens de gemeente bloemen bezorgd door de contactpersonen, als groet bij vreugde en verdriet. De overkoepelende organisatie is in handen van:
Mw. C. Westra - v.d. Laan, tel. 432112

Preekvoorziening

Preekvoorziening: 
Dhr. S. de Gries, tel. 433178
Dhr. E.G. Dijkhuis, tel. 432606

Preeklezer:
Dhr. S. de Gries  tel. 433178