Kerkenraad

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Uithuizen wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door ambtsgroepen bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan diaconaat, pastoraat, beheer, jeugd, en eredienst. 
Lees meer 

Predikant(en)

Momenteel is onze gemeente vacant. 

Onze ambulant predikant is:

ds. Jelte Lindeboom
tel. 06-37354345
j.lindeboom@protestantsekerk.nl