Beamteam

Via de beamer wordt tijdens de dienst de liturgie, liederen en bijbelteksten gepresenteerd op de schermen. Ook het kerkelijke programma voor de komende periode en overige informatie voor de gemeente kunnen zo worden gepresenteerd. Dit geldt eveneens voor beelden van gehouden of te houden activiteiten.

In de Zionskerk wordt hier volledig gebruik van gemaakt. In de Jacobikerk is het alleen gericht op het uitzenden van de dienst naar buiten toe. Uitzending naar buiten toe gaat in beide gevallen via Kerkomroep waarvan het (start)logo te vinden is op de startpagina.

De leden van het beamteam verzorgen bij toerbeurt de algehele presentatie van de diensten of bedienen de camera’s die het gebeuren (gericht op het liturgisch centrum) weergeven, onder meer voor de kijkers thuis.
Daarnaast kan op verzoek gebruik worden gemaakt van het beamteam bij bijzondere diensten zoals een uitvaart of huwelijk.

Het beamteam bestaat uit:
Henk Bos, algemeen (technisch) aanspreekpunt, te bereiken via beeldengeluid@pguithuizen.nl
Gert Bos, Henry Heuvel, Marijke v.d. Molen & Wilma Piersma, te bereiken via 
beamteam@pguithuizen.nl 
terug