Bedankt Corrie en Kor!

Zondag 11 februari werden na de morgendienst, tijdens het koffiedrinken, 2 gemeenteleden in de bloemetjes gezet.

    

De website www.pguithuizen.nl is op voortreffelijke wijze gebouwd door Kor Tillema. Met de website wilde de gefuseerde gemeente PG Uithuizen in 2010 informatie verstrekken over de identiteit en de organisatie. Vanaf het begin kunnen zowel de geledingen, die hun activiteiten willen promoten, als bezoekers de website vinden. Kor plaatste hierbij dan ook nog teksten, foto’s of filmpjes. Ook de vernieuwde website is weer deels van zijn hand. Kor stopt nu met zijn werkzaamheden hiervoor maar blijft op de achtergrond wel beschikbaar voor technische ondersteuning. De voorzitter van de kerkenraad overhandigde hem een bos bloemen en een cadeaubon. Kor, Bedankt!


Ook Corrie Westra- van der Laan ontving een bos bloemen en een cadeaubon. Bijna 29 jaar zorgde zij er voor dat gemeenteleden die uit het ziekenhuis kwamen, een bloemetje en een bezoekje kregen. Week in, week uit contact met het Pastoraat, of voorheen de voorgangers, om te overleggen wie in aanmerking kwamen. En waren er geen gemeenteleden uit het zieken-of verpleeghuis thuis gekomen dan hield Corrie een scherp oog op  lijst waarop bijgehouden wordt wie, wanneer aan de beurt was/is voor een bloemetje. En wekelijks was er contact met de bezoekmedewerkers om het bezorgen te regelen. Haar taak wordt nu overgenomen via het coördinatieteam. Voor de jarenlange inzet ontvangt Corrie nu zelf een bloemetje. Corrie bedankt!

terug