Bloemen op Stille Zaterdag 2022

Op Stille Zaterdag zijn de gegeven bloemen weer op de begraafplaats neergelegd. Vele namen hebben we genoemd.
Bij de ingang van de begraafplaats zijn narcissen gezet en graankorrels gestrooid voor “allen die rusten in vrede”,
op welke plaats dan ook, maar in ons hart.
terug