Communicatie

Doelstelling
Communicatie richt zich enerzijds op een goede communicatie met de eigen gemeenteleden, over de activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden en de verschillende wensen en opvattingen die er leven. Anderzijds richt communicatie zich naar buiten. Hieronder wordt verstaan de goede toegankelijkheid van waar wij te vinden zijn, waar wij voor staan en wat wij doen, alsmede het bieden van mogelijkheden om hierop te reageren (wederzijdse communicatie). 

Uitwerking 
De uitwerking wordt verzorgd door een door de kerkenraad in te stellen Communicatiewerkgroep. De gebruikte communicatiemiddelen kunnen variëren, maar omvatten tenminste de verzorging van een maandelijks kerkblad, een jaarlijkse gemeentegids, een actuele website en gebruikmaking van media.

terug