Wat te doen bij...?

Geboorte, dopen, huwelijk, verhuizing, bij ziekte en/of ziekenuisopname, bij overlijden of bij wijzigingen bij de burgelijke stand, omdat voor veel zaken de scriba of de ledenadministrateur dienen te worden ingelicht zijn hun contactgegevens hieronder nog even vermeld:

Lees meer 

Contactgegevens

Hieronder volgt een overzicht van contactpersonen en commissies: 
Lees meer