maandag 1 juli 2024

Cursus 'handreiking van het christelijk leven'

Datum: 
 maandag 1 juli 2024
Tijdstip: 
 14.00 uur  - 16.00 uur
Locatie: 
 De Schakel, Kerkstraat 9 te Warffum

Deze cursus is in het seizoen 2022-2023 begonnen, en zal in het nieuwe seizoen voortgezet worden met dezelfde groep deelnemers. De groep is regionaal samengesteld, d.w.z. er nemen naast gemeenteleden uit Warffum ook enkele gemeenteleden uit Uithuizen deel.

Uitgangspunt voor deze cursus vormen enkele uit de pastorale praktijk naar boven gekomen vragen: Wanneer ik mijzelf als christen beschouw en een christelijk leven wil leiden, hoe vul ik dat dan concreet in? Aan welke algemene richtlijnen en concrete handreikingen heb ik als christen in het dagelijks leven behoefte? Op welke waarden en normen komt het aan? Hoe zou een dagindeling voor christenen van verschillende leeftijden er uit kunnen zien? Hiermee hopen we in het nieuwe seizoen verder te gaan. Na afloop van deze cursus hoop ik mede op basis de reeks groepsgesprekken de gemeente(leden) een schriftelijke handreiking te bieden, in de vorm van een overzichtelijk boekje.

Opgave via Ds. Peter van Ool: predikant.pkn.warffum@outlook.com of tel. 06 13639611         
 

terug