De stille week

Ook dit jaar weer worden er in de Stille Week voor Pasen weer vieringen gehouden, in de vorm van vespers en een Avondmaalsviering op Witte Donderdag.

Het thema van deze vieringen is "Ga mee!- samen getuigen van geloof, hoop en liefde".

De diensten van 25 t/m 29 maart worden gehouden in de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur.
Wilt u er aan denken om uw eigen liedboek mee te nemen?

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn er korte liturgische vieringen.

Op Witte Donderdag 28 maart wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is Da. G. van den Berg uit Appingedam.

Op Goede Vrijdag 29 maart gedenken wij de kruisiging en het sterven van Jezus. Voorganger is ook dan Da. G. van den Berg uit Appingedam.

Op Stille Zaterdag 30 maart is er een regionale viering in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, om 19.30 uur. Deze regiovesper wordt gezamenlijk als Protestantse gemeenten van Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool en Kantens gehouden. Een gelegenheidscantorij o.l.v. Astrid Kamminga-Visscher zal medewerking verlenen.

Als collectedoel is door de Stille Week-regiocommissie gekozen voor stichting "Het vergeten kind".
Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Al deze kinderen moeten zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Op de website www.hetvergetenkind.nl is meer informatie te vinden over  werkzaamheden en acties van de stichting.
Als regionale Protestantse gemeenten willen wij hen daarbij financieel ondersteunen.

Namens de Stille Week-regiocommissie,
Harry Nijdam
 
terug