Collecte ''Help kinderen in Oekraïne de oorlog door''

De huis aan-huis-collecte “Help kinderen in Oekraïne de oorlog door” gehouden van 20 tot 25 november heeft in Uithuizen € 1623,58 opgebracht. Dit is het bedrag dat aan contant geld in de collectebussen is bijeengebracht. Het werkelijke bedrag is hoger; een aantal gevers heeft m.b.v. een QR-code op de bus bijgedragen.

Er is niet in alle straten gelopen. Mocht er bij u geen collectant aan de deur zijn geweest of hij of zij trof u niet thuis, u krijgt een nieuwe kans om mee te doen. 25 december, Eerste Kerstdag, wordt er in de dienst ook voor dit doel gecollecteerd.         

Voor nu: alle gevers en collectanten, hartelijk dank!
Frits Werkman.
 
terug