Oecumenische dienst in de Goede Herder kerk

Van 21 tot 28 januari 2024 is de week van Gebed voor Eenheid van de Christenen. In deze jaarlijks terugkerende week bidden miljoenen christenen wereldwijd samen. Zo ontstaat betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving dichtbij en ver weg.
In het kader van deze week is er op 21 januari een oecumenische dienst in de Goede Herder kerk.
Deze dienst begint om 19.00 uur en ds. M. Langenburg uit Middelstum gaat voor en ook leden van de andere kerken zullen hun medewerking verlenen. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.
Het materiaal voor deze dienst is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het thema is: ‘Heb God lief en de naaste als jezelf.’

Ook in Hunsingoheerd zijn er de komende maanden weer diensten. Op 12 februari 2024 verzorgt de RK-Kerk een viering en op 11 maart 2024 is de PKN aan de beurt.

U bent bij alle diensten van harte welkom.

Namens de Raad van Kerken
Heermine Bos

 
terug