Projectgroep Roemenie

De werkgroep Roemenië is ontstaan nadat een eerste groep jeugd in 2010 is afgereisd naar Roemenië. Al enige tijd steunden we daar de stichting thuisfront voor Straatkinderen. Deze reis was een groot succes en heeft een diepe indruk achtergelaten bij zowel jeugd als leiding. Daarom zijn we in 2014 nogmaals afgereisd naar Roemenië. Wederom een indrukwekkende reis waarbij de handen goed zijn gebruikt voor verschillende werkzaamheden.
Ter voorbereidingen op een reis naar Roemenie worden diverse acties gehouden ter bestrijding van de onkosten en om in Roemenië verschillende werkzaamheden te verrichten, zoals klussen, schilderen maar ook pakketten uitdelen aan arme gezinnen. 

Helaas heeft stichting thuisfront voor straatkinderen moeten besluiten te stoppen. De afgelopen jaren zijn we daarom op zoek gegaan naar een andere stichting met Nederlandse roots. In 2021 zou er weer een groep vertrekken naar Roemenië, maar door corona is dit niet doorgegaan.

Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor een nieuwe reis, maar deze zal zeker nog weer gaan plaatsvinden.

terug