Ambtsgroep Diaconie

De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een onderdeel van de diaconie en heeft daarin haar eigen werkterrein. Het diaconale werk over de grens wordt gecoördineerd door de ZWO. Zij vergadert samen met de diaconie en organiseert daarnaast acties t.b.v. een jaarlijks vast gesteld doel. Ook brengt de ZWO jaarlijks een acceptgiro actie rond voor een vrijwillige bijdrage voor het zendingswerk.

Giften kunnen worden overgemaakt op IBANrekening: NL97 RABO 0363 6576 14   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Uithuizen, inz. ZWO-Commissie.
 

Ambtsgroep Diaconie: diaconie@pguithuizen.nl

terug