Denktank

In september 2021 is de Denktank PG Uithuizen in het leven geroepen. Dit n.a.v. de ambtsgroep Pastoraat die zich ernstig zorgen maakte. Hoe houden we het zo gewenste pastoraat op niveau als we zien dat er steeds meer vacante wijken komen? Het is heel moeilijk de vacatures van aftredende ouderlingen in te vullen. Maar de vacatures zijn er onder alle geledingen en de vraag is nog breder te trekken: Hoe willen wij kerk zijn, hoe betrekken we iedereen bij ons kerkelijk leven? En hoe zien wij de vieringen die ons binden?

Vanuit de kerkenraad kreeg de Denktank daarom 2 opdrachten mee:

  • doordenking van het pastoraat en het ontwikkelen van een passende vorm van pastoraat/organisatiestructuur
  • hoe de kerkdiensten in Uithuizen vorm en inhoud kunnen krijgen op een manier die past bij de wensen en mogelijkheden van de gemeente


Na het bespreken van de visie ging de Denktank in gesprek. Eerst met alle ambtsdragers en leden van diverse commissie en geledingen. Daarna verder in gesprek met gemeenteleden en dat alles resulteerde in november 2022 in een adviesrapport ‘durf en maak het waar’.

In juni 2023 wordt hard gewerkt om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport uit te werken. In het Pastoraat worden nieuwe teams gevormd: Coördinatieteam, bezoekteam, felicitatieteam, sociaal zorgteam en activiteitenteam. Dit laatste team zal nauw samen gaan werken met het Organisatieteam Vieringen dat alles omtrent de vieringen gaat organiseren.

In het nieuwe seizoen 2023-2024 zal e.e.a. gestalte krijgen. De leden van de Denktank zullen hierin een rol krijgen, begeleiden, sturen en ondersteunen. Daarmee is de rol van de Denktank nog niet volledig uitgespeeld maar zullen we het als gemeente samen verder moeten invullen.

Huidige leden Denktank:
Chris de Groot, Marina Middelberg, Bettie Persoon, Wilma Piersma, Ina Veenstra

terug