Filmavond “VISION”

Onderwerp: FILM “VISION”
Datum:         maandag 12 februari 2024
Aanvang:     19.30 uur
Locatie:        Ripperdadrift 73 Uithuizen
Kosten:        geen kosten
Opgave:       voor maandag12 februari bij Afie Nicolay tel. 0595 433826 of via vt@pguithuizen.nl ( bij meer dan 8 deelnemers wordt er een avond bijgevoegd)

Korte inhoud van de film “Vision”.
De film speelt zich af in de Middeleeuwen. Hildegard von Bingen wordt op 8-jarige leeftijd  (!) voor haar opvoeding naar een Benedictijns vrouwenklooster gebracht. Ze leert Latijn lezen en schrijven, maar ook geneeskunst. Al snel valt haar wijsheid op. Hildegard wordt abdis van het klooster en door op subtiele wijze haar intelligentie en diplomatie te gebruiken, probeert ze de wetten en regels te veranderen. Later krijgt ze toestemming  haar eigen klooster te stichten. Hildegard von Bingen was een vrouw die haar tijd ver vooruit was. Haar muziek en literaire en wetenschappelijke werken zijn vandaag de dag nog steeds geliefd. Zelfs eeuwen later worden bv Dante en Leonardo Da Vinci geïnspireerd door haar werk. 
De film duurt 106 minuten.
 
 
terug