Groninger Kerkbode

De Groninger Kerkbode verschijnt eens in de twee weken, met informatie over en vanuit de protestantse gemeenten die zijn aangesloten bij de

  • Ring Groningen

  • Ring Noordoost Groningen

  • Ring Oost Groningen

  • Ring Westerkwartier

  • Ring Winsum

De Groninger Kerkbode informeert kerkleden wekelijks over het reilen en zeilen in eigen en omliggende gemeente(n). Daarnaast houdt de redactie de lezers ook op de hoogte van wat er gaande is in kerkelijke gemeenten, provinciaal en landelijk. Tevens biedt zij de lezers stof tot nadenken en bezinning, waarbij kinderen en jongeren niet vergeten worden.

Kerkbode: kerkbode@pguithuizen.nl

terug