Grunneger dainst

Op 10 september om 19.00 uur is er een Grunniger dainst in de Jacobikerk te Uithuizen. De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, in samenwerking met Stichting Grunniger Week.

Voorganger is ds Klaas Pieterman. Organist is Jan Smid. Het thema is wotter (water). 

Na afloop is er koffie en thee en kan het Arp Schnitger-orgel worden bezichtigd.


terug