Handreiking thuis mediteren

Zoals u wellicht weet, wordt er al sinds enige jaren op de maandagavond eens in de twee weken gemediteerd in de Jacobikerk. Deze bijeenkomst begint om 18.45 uur tot 19.45 uur en is voor een ieder toegankelijk. 

Al geruime tijd kunt u op de website de meditatieve tekst en het afsluitende gebed of gedicht vinden zodat u ook thuis kunt mediteren als u dat wilt.
Voor wie thuis wil mediteren – enkele suggesties:

Christelijke meditatie kun je omschrijven als het stil worden, een houding van ontvankelijkheid aannemen en aandachtig luisteren naar Gods roepstem. Dat kan door het lezen en overdenken van een Bijbeltekst, het in je op laten nemen van een woord of beeld, of andere vormen van meditatie zoals het luisteren naar muziek of wandelen in de natuur. Aan de hand van deze vormen probeer je in het hier en nu te komen en God nabij te zijn. God zoekt de mens en wij kunnen ons laten vinden door God - meditatie kan inzicht geven in Gods zoektocht met ons.

Mediteren aan de hand van een Bijbeltekst kun je in groepsverband doen zoals in de Jacobikerk in Uithuizen maar ook alleen thuis in de stilte. Dat kan als volgt gaan:

 • Zorg voor een rustig hoekje ergens in huis waar je niet gestoord kunt worden door anderen (bijvoorbeeld de slaapkamer of een zolderkamer); 
 • Zorg dat anderen weten dat je niet gestoord wilt worden (briefje op de deur of iets dergelijks); 
 • Maak gebruik van een tafeltje en plaats daar een kaars op (eventueel icoon of andere betekenisvolle voorwerpen of afbeeldingen); 
 • Je kunt mediteren op een stoel maar ook op een meditatiekrukje of meditatiekussen; 
 • Je kunt mediteren aan de hand van een Bijbeltekst - de dagelijkse Taizé-tekst (zie website PG Uithuizen of de app. Taizé Readings) biedt een goede mogelijkheid om op te mediteren; 
 • De meditatietijd bepaal je zelf naar gelang de mogelijkheid en behoefte die je hebt (in het begin mogelijk enkele minuten tot gaandeweg minimaal 10 minuten tot maximaal een half uur); 
 • Aan het begin van de meditatie heb je de tekst gereed, steek je de kaars aan en kun je stil worden of uitspreken: ‘van het opgaan van de zon tot haar ondergaan staat uw Naam, Enige God, over ons uitgeschreven’ of een andere korte tekst die je aanspreekt; 
 • Je sluit je ogen en wordt stil door met aandacht langs je lichaam te gaan en je gedachten en gevoelens waar te nemen maar er niet volledig in mee te gaan; 
 • Nadat je een rustmoment hebt gehad en op adem bent gekomen maak je de overgang naar de Bijbeltekst; 
 • Je leest de tekst hardop zodat je het zelf ook hoort – je herhaalt dit zo vaak als wenselijk voor je is; 
 • Je neemt de tijd om aan de hand van een woord of gedachte die aangereikt is door de tekst of wat je momenteel erg bezighoudt je te bezinnen: wat is het dat je raakt en wat betekent dit voor jou?; 
 • Nadat je gemediteerd hebt op de tekst kun je de overgang maken tot stil gebed – je kunt in alle openheid alles voorleggen aan God of in stilte je richten tot de Eeuwige; 
 • Afsluitend kun je – indien gewenst - een couplet van een lied lezen of zingen, het Onze Vader uitspreken of luisteren naar een meditatief lied (bijvoorbeeld van Taizé).

Wie het in groepsverband eens wil meemaken is van harte welkom bij de meditatiebijeenkomsten in de Jacobikerk. Het rooster van bijeenkomsten staat vermeld op de website van de PG Uithuizen. De gekozen teksten die gebruikt worden bij de meditatiebijeenkomsten zullen vanaf nu op de website te lezen zijn en kunnen het mediteren in de thuissituatie mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Meer informatie over mediteren: Vorming & Toerusting

terug