Historie De Kandelaar

Vanouds werden kerkelijke vergaderingen gehouden in de school aan de Oosterstraat.  Hieraan kwam door de schoolwet van 1917 min of meer een einde. In 1920 werd overgegaan tot de aankoop van het gebouw Tivoli, gelegen aan de Schoolstraat.  De oorsprong van Tivoli is in nevelen gehuld. Het gebouw werd geëxploiteerd als verlengstuk op een herberg aan de Hoofdstraat en werd voor algemene doeleinden gebruikt. In 1905 huurden de gereformeerden  ’s zondags dit gebouw voor hun kerkdiensten toen het kerkgebouw aan de Hoofdstraat werd verbouwd. De doelmatigheid van het gebouw viel echter tegen. Meerdere malen hebben kerkenraden het plan opgevat het gebouw van de hand te doen en een nieuw gebouw neer te zetten.  In 1945 constateerde men dat het gebouw niet alleen ondoelmatig maar ook te klein was. Hierop werd een bouwfonds gesticht.

image003

De activiteiten van de gereformeerden drongen door tot de hervormden. Zij waren eveneens toe aan een nieuw verenigingsgebouw en opperden om samen een gebouw te stichten. Deze plannen leden echter schipbreuk evenals dat het bouwfonds dat inmiddels ook ter ziele was gegaan. Na het verwerven van aangrenzend pand en stroken grond ging men, onder leiding van de commissie van beheer, over tot een grote verbouwing. Er kwam een nieuwe voorgevel, een nieuwe vleugel, een nieuw podium en een nieuwe indeling qua zalen en ruimten. En er kwam een nieuwe naam: De Kandelaar. Het geheel was gereed in 1953. Niet lang na ingebruikname kwamen al de eerste klachten over podium en entourage en in 1962 werd weer overgegaan tot een verbouw en opknapbeurt. In 1970 en 1971 volgde nog een renovatie.

image005

 

image006

 

image013

 

image009

Met de toename van meer gevarieerd jeugd- en verenigingswerk bleek De Kandelaar gaandeweg onvoldoende mogelijkheden te bieden, bovendien onpraktisch te zijn voor de beheerder, die tevens het werk in de kerk met consistorie en dat in De Boei aan de Kaakstraat moest bijbenen.

image019

 

image014

Voorts vroeg De Kandelaar om weer een forse opknapbeurt, terwijl ook het kerkgebouw aanpak verlangde. Weer werden er plannen voor verbouw en/of nieuwbouw gemaakt. In 1983 werd uiteindelijk besloten tot nieuwbouw achter de kerk.

image027

Half maart van dat jaar kon worden begonnen met afbraak van de consistorie uit 1968 en het bouwrijp maken van het terrein.

image034

 

image044

Korte tijd daarna werd begonnen met de bouw die in november 1983 klaar was.

image066

 

image155

 

image173

Tot stand kwam een modern, royaal en doelmatig gebouw met vele faciliteiten. Onder het podium bevindt zich een grote kelderruimte. Naast de nieuwe consistorie zijn er 2 zaaltjes en een grote zaal die d.m.v. schuifwanden in kleinere ruimten is te scheiden.

image203

Boven is een jeugdruimte die in 2 gedeelten is te scheiden en een aparte toegang heeft.

image222

De gemeente heeft er de voorkeur aangegeven ook dit gebouw weer “De Kandelaar” te noemen. Op een ingemetselde steen in de hal van het gebouw staat: ANNO 1983, God is ons een schuilplaats.

image137

De afbraak van De Kandelaar, voorheen Tivoli, aan de Schoolstraat volgde in begin 1984.

image229

Bron: 150 jaar Gereformeerde Kerk Uithuizen door Alje Bolt.

terug