Historie van PG Uithuizen

Protestantse Gemeente Uithuizen

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen hebben jarenlang samengewerkt in SOW-verband, wat heeft geresulteerd in een federatievorming in mei 2005. Sindsdien worden de zondagse erediensten samen gevierd en is de tijd genomen om allerlei kerkelijke geledingen samen te laten vloeien en financiële zaken op elkaar af te stemmen. Eén van de moeilijkste keuzes was het overdoen van de Jacobikerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken en de daar aan verwante keuze om de Zionskerk met aangrenzende 'De Kandelaar' te gebruiken voor eigen kerkelijke activiteiten. De Protestantse Gemeente Uithuizen blijft echter wel enig huurder van de Jacobikerk en zal beide kerkgebouwen gebruiken voor de erediensten.

Op 6 juni 2010 is tijdens een feestelijke kerkdienst de fusie bekrachtigd in het bijzijn van notaris Timmer. De dienst had als thema: Goed voor elkaar. Dit is de basis waarop de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen samen één worden tot "Protestantse Gemeente Uithuizen".

terug