zondag 26 november 2023 om 9.30 uur

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. T.L. Meijlink
Ouderling(en): Siep de Gries

Laatste zondag Kerkelijk Jaar

Zondag 26 november 2023, Collectedoel: Cvk: vorming en toerusting

 

terug