zondag 28 april 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Mevr. B. de Beaufort
Ouderling(en): Jan Pot


Collectedoel: diaconie, adoptiegezin
Via de stichting "Red een kind" sponoren wij de twee gezinnen. Als sponsor geeft u een gezin in armoede een toekomst. Het gaat om een gezin dat in een dorp woont en onderdeel uitmaakt van het dorpsprogramma. Met uw bijdrage wordt niet alleen het sponsorgezin, maar ook de hele omgeving geholpen. Want Red een kind werkt met hele dorpen tegelijk aan het verbeteren van de leefomstandigheden. Dat doen ze door het opzetten van zelfhulpgroepen, waarin ouders leren samen te werken en hun inkomen te vergroten. Dat werkt! Kinderen krijgen toekomst. Gezinnen krijgen hoop. Sterker nog: het hele dorp groeit. En dat in gemiddeld zeven jaar. Door onze hulp kunnen de kinderen van beide gezinnen naar school en krijgen ze toegang tot medische hulp.

Het adoptiegezin van onze gemeente is de familie Nizonkiza uit Burundi. Sylvane is het gezinshoofd, en werd na de dood van haar ouders ook de “moeder” voor haar broertjes en zusje. Zelf heeft ze twee zoons, waarbij de jongste zoon een geestelijke achterstand heeft.
Sylvane heeft wat grond om groente te verbouwen voor eigen consumptie en om te verkopen. Maar dit is slechts voldoende om 1 goede maaltijd per dag op tafel te zetten. Ook lijden de kinderen aan een oogziekte, maar ze hebben helaas niet de middelen om dit te verhelpen.

Het adoptiegezin van de kinderkring is de familie Munyesanga uit Rwanda. Deze familie bestaat uit vader, moeder en inmiddels vier kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. Ze verdienen geld met de landbouw, maar de opbrengsten hiervan zijn niet voldoende om van te leven.

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.

terug