zondag 5 mei 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. M. Dangremond
Ouderling(en): Piet Geert Nicolay

Bevrijdingsdag

Collectedoel: Binnenlands diaconaat, kerk in actie
Kerk-zijn met en voor elkaar
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.
Via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie maak je diaconale initiatieven zoals De Sleutel in Apeldoorn mogelijk.
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat mei

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.

terug