zondag 19 mei 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. D. van Alphen
Ouderling(en): Henk Bakker

Pinksteren

Collectedoel: kerk in actie zending
Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven.
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerkopbouw Bangladesh of doneer online.

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.
 

terug