zondag 2 juni 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. J. Hommes
Ouderling(en): Hermine Bos


Collectedoel: Diaconie – bloemengroet

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.
 

terug