zondag 14 juli 2024 om 9.30

Kerkdienst Jacobikerk
Voorganger(s): Ds. C.E. Lavooij
Ouderling(en): Freerk Vogel

Collectedoel: Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. NL52 RABO 0373 7302 25 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Uithuizen.
 

terug