zondag 11 augustus 2024 om 9.30

Kerkdienst Zionskerk
Voorganger(s): Ds. A.J. van Ess
Ouderling(en): Jan Pot

Vakantiezondag met buurgemeenten

Gezamenlijke avondmaalsviering
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Op 11 augustus, tijdens de gezamenlijke dienst in Uithuizen hopen we samen het avondmaal te vieren.
We doen dit in lopende vorm. U/ Jij wordt uitgenodigd en kunt meelopen naar voren, waar je een stukje brood ontvangt en een klein bekertje met wijn of druivensap wordt aangereikt.
Mensen die slecht ter been zijn, of liever niet naar voren lopen, worden op hun plek bediend met brood en wijn door een diaken.
We hopen op een mooie avondmaalsviering.

Collecte: Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof.
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.
 

terug