Kerkomroep en ringleiding

Op de website van kerkomroep.nl bestaat de mogelijkheid om een dienst te beluisteren, te bekijken, om deze op te slaan of om de dienst op een later tijdstip terug te kijken/beluisteren. Om dit mogelijk te maken zijn hiervoor twee camera's in de Zionskerk opgehangen. De bediening wordt uitgevoerd door het Videoteam, een vaste groep vrijwilligers.
Voor mensen met een slecht gehoor is in zowel de Zionskerk als de Jacobikerk een ringleiding aanwezig. Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van een geluidsinstallatie kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid.

Voor vragen of info over de Kerkomroep en over de Ringleiding:

H.D. Bos, tel 433517 of Beeld en geluid

terug