Meditatie 25 september 2023

Inleidingswoorden:
De oorsprong van leven en licht
Is God die zijn woord heeft gegeven
Dat, niet te weerstaan, is gericht
Op wording van licht en leven

Gebed
Kom en daag op, wees licht voor onze ogen, 
God in ons midden, vlam van ons leven
Kom verlicht ons, dat wij herleven. 


Meditatieve tekst uit Johannes 1: 5-7
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden.

Afsluiting
Als alles grauw en duister lijkt, 
Blijf dan zoeken naar het licht
Het is er, voor wie heel goed kijkt,
Soms juist met ogen dicht. 
terug