Meditatiebijeenkomst 17-06-2024

Inleidend gebed
Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op Uw woord, dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, Uw stilte.

Lezing: Spreuken 3: 5-6
Vertrouw op de Heer met heel je hart
Steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet
dan baant Hij voor jou de weg.

Hulpvragen tijdens meditatie:
- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Afsluiting: Afsluiting:  Zegenbede uit IONA
Moge God, die erbij is als de zon opgaat
en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is
als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

terug