Meditatiebijeenkomst 29-01-2024

Inleidend gebed
Verstil mij, Eeuwige,
zoals U de storm stilde.
Laat al het tumult
in mij ophouden.
omhul mij, Heer
in Uw vrede.

Lezing: Romeinen 12 : 2
Paulus schreef: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is.


Hulpvragen tijdens meditatie:
- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Afsluiting: enkele verzen uit Lied 695

Heer raak mij aan met uw adem,
reik mij Uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Wees ook de geest die mij aanvuurt,
en al mijn twijfels bant,
als geroepen kom ik,
mijn  tijd is in uw hand.

Heer, raak ons aan met uw adem
geef ons een vergezicht!
draag ons op uw vleugels
Zegen ons met uw licht!
 

terug