Meditatiebijeenkomst 20-11-2023

Gebed
Gij die weet wat in ons is, en ook verstaat wat nooit gezegd kan worden, hoor onze ziel die wacht en bidt en die zich wendt en keert en zoekt naar U. 

Tekst, ps 138, een middag gebed uit Taizé
De Heer ziet naar de rechtvaardige om, al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven.

Slotwoorden, uit lied 25b
Houdt mij in leven, wees Hij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

terug