Meditatiebijeenkomst 29-04-2024

Gebed: tot het uiterste, in alle uithoeken tot aan je grenzen, mag je gaan tot er vrede is. Vrede op aarde voor alle mensen.

TekstMattheus 28: 16- 20
Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn leerlingen en zei:
Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor ogen, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.

Slotwoorden: lied 362:3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt, dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

terug