Meditatiebijeenkomst 26-02-2024

Inleidend gebed

Het verlangen om Hem te zoeken
is al de liefde van God
die in ons werkt.


Lezing: Johannes 6:33-35

Jezus zei:
Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. De mensen zeiden: “geef ons altijd dat brood Heer!”
“Ik ben het brood dat leven geeft”, zei Jezus “Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.


Hulpvragen tijdens meditatie:

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?


Afsluiting Lied 943              

Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
Ga ik als je schaduw met je mee
Door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je ‘t niet meer ziet.

Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
je vriend.

terug