Meditatiebijeenkomst 04-12-2023

Inleidend gebed
Kom en daag op, wees licht voor onze ogen,
God in ons midden, vlam van ons leven.
Kom, verlicht ons, dat wij herleven.
Naar Huub Oosterhuis uit: Kom bevrijden

Lezing Psalm 25 enkele verzen
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik, zij die op U hopen worden niet beschaamd. Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt.


Hulpvragen tijdens meditatie
- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Afsluiting Naar een gebed van Taizé
God onze Vader, wij loven U, dat U ons geroepen hebt om U te kennen,
U lief te hebben en uit U te leven
Maranatha, de Heer komt!

U hebt Uw beminde Zoon gezonden,
uw volmaakte beeld en de weerschijn van Uw gelaat.
 Hij is ons gelijk geworden in alles, behalve  in verkeerde dingen.
Maranatha de Heer komt!

Bewaar ons in de gemeenschap van Uw Zoon.
Houd ons waakzaam voor de dag van Zijn komst.
Maranatha, de Heer komt!
 

terug