Meditatiebijeenkomst 06-11-2023

Muziek

Op adem komen

We proberen tot onszelf te komen en worden aandachtig stil

Inleidend gebed
Verstil mij, Eeuwige,
zoals U de storm stilde.
Laat al het tumult
in mij ophouden.
omhul mij, Heer
in Uw vrede.

Lezing: Romeinen 11 : 34 en 36 
Paulus zegt: ‘
Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Alles is uit hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Hulpvragen tijdens meditatie:
- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen? 

Afsluiting: Gedicht
In de lente ontkiemt het zaad.
In de zomer is de oogst overvloedig.
In de herfst valt de graankorrel in de aarde.
In de winter wacht het in de grond.
God van de aarde moge ons leven zijn als de cyclus der seizoenen.
God van de hemel mogen wij overvloedig oogsten.
Rieke Mes

Muziek ter afsluiting

terug