Meditatiebijeenkomst 11-09-2023

Inleidend gebed:
Het verlangen om Hem te zoeken
is al de liefde van God
die in ons werkt.

Lezing: :  Joh. 15: 1-5
Ik  ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

Hulpvragen tijdens meditatie:
- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Afsluiting: Gebed
God,
zoals de rank
slechts aan de wijnstok vruchten draagt,
zo wordt ons leven groeizaam
in eenheid met Uw Zoon.
Wij bidden U:
geef dat wij
gevoed door zijn woord,
vruchten dragen voor alle mensen
om ons heen.
Dit vragen we U nu en altijd.
Amen.

terug