Raad van Kerken

Als doelstelling kan o.a. het volgende worden genoemd:
- Zoeken naar eenheid in de verscheidenheid.
- Beter leren kennen van elkaars kerkorganisatie en geloofspraktijk.
- Ontwikkeling van gemeenschappelijk kerkelijke activiteiten.
- Gezamenlijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De Rooms-Katholieke Parochie, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente Uithuizen, zijn verenigd in de Raad van Kerken (RvK) Uithuizen. Helaas heeft de Doopsgezinde gemeente vanwege te weinig menskracht moeten besluiten niet meer deel te nemen.

De Raad van Kerken organiseert ieder jaar in de zomer een pelgrimstocht in de omgeving van Uithuizen. Verder organiseert de Raad van Kerken drie Oecumenische kerkdiensten, t.w. de zondag van de Eenheid in januari, de Wezenzondag (zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren) en de Willibrordzondag in november. Ook wordt elk jaar de zgn. 40-dagen kalender verstrekt en verspreidt de Raad een kerstgroet. 

Daarnaast organiseert men in het woonzorgcentrum Hunsingoheerd op iedere 2e maandag of vrijdag van de maand (september t/m mei) een vesper. De voorgangers van de kerken gaan daarin bij toerbeurt voor. De diensten beginnen om 15.00 uur. Alle bewoners van Hunsingoheerd en belangstellenden zijn hier van harte welkom.
Verder is de Raad betrokken bij het opstellen van een dorpsvisie voor Uithuizen. 

terug