Startzondag


GA MEE is het jaarthema 2023-2024 van de landelijke PKN en het thema van de STARTZONDAG van de PG Uithuizen.
’s Morgens om half 10 beginnen we met een bijzondere dienst waarin zowel bevestigd als gedoopt gaat worden en er diverse nieuwe (en bekende) teams zullen worden voorgesteld. Ook het Combo is er bij!
Dus  … ga mee… en voeg je toe aan het WILDE DIERENORKEST
o.l.v. ds. Jelte Lindeboom

                      

                         
                                                                                
                                           

Na de dienst is er koffiedrinken.
WIE BAKT ER WAT LEKKERS OF NEEMT WAT LEKKERS MEE?
Graag even voor 15 september doorgeven aan Wilma Piersma, tel. 433546

Na het koffiedrinken organiseren we een aantal activiteiten voor jong en oud(er) waarin de dieren centraal zullen staan. Opgave hiervoor is niet nodig.

We sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke maaltijd. 
Hiervoor is opgave wel nodig!!
Opgave voor 15 september bij Jacob Jan Kooi, tel. 850997
Kosten € 5,00 p.p.


Kortom, weer een leuk programma en de vraag is daarom ook
GA JIJ OOK MEE?

Startcommissie: Miranda Bos, Geert & Anja Folkers, Jacob Jan Kooi, Marina Middelberg, Bettie Persoon, Bea v.d. Ploeg, Wilma Piersma

 
terug