“De intocht in Jeruzalem”

Symboliek bloemschikking

Beste mensen,

De zesde zondag van de veertigdagentijd is Palmarum: “De intocht in Jeruzalem”.

Het thema is: “ vooruitkijken naar de goede week”.

De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis, dat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan de slingers zijn gedroogde vruchten en noten bevestigd. De gedroogde vruchten staan voor de dertig zilverlingen die het verraad symboliseren.  De noten symboliseren de twaalf apostelen. De Buxus symboliseert Palmpasen. In de stad komt Jezus aan, mensen staan te juichen!

Mediatieve tekst:
Hosanna!
Roept het volk
De twaalf
Juichen, vrezen
Verraden
Levende aarde.


Met hartelijke groet,
Minke en Anna
 
terug